Wat houdt een energieprestatieadvies (EPA) in?

Wanneer u kiest voor een energieprestatieadvies komt de energieadviseur te plekke op uw bedrijf. De adviseur bekijkt het gebouw en de installaties. Ook levert de adviseur u een rapport aan waarin u ten minste het volgende kunt vinden:

  • De huidige energieprestatie van uw gebouw
  • De geadviseerde energiebesparende maatregelen
  • De voor- en nadelen van de genoemde maatregelen
  • Een kostenindicatie wanneer u het advies uit zou voeren
  • De (on)mogelijkheid om nul op de meter te realiseren voor uw gebouw

Na ontvangst van dit rapport is de keuze uiteraard aan u hoeveel van de geadviseerde maatregelen u uit wenst te voeren. Stel dat het energieprestatieadvies u vertelt dat nul op de meter te realiseren is, dan komt de Saman Groep graag op locatie kijken voor bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen. Onze adviseurs weten alles van duurzame energie. Ook kennen zij de subsidies en fiscale voordelen die u op de installaties zelf kunt krijgen bovenop de subsidie voor het energieprestatieadvies.

Welke installaties of maatregelen kunt u verwachten in een energieprestatieadvies?

Binnen het energieprestatieadvies kunt u denken aan maatregelen zoals isolatie en nieuwe beglazing of de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Maar ook kleinere stappen, zoals ledverlichting of het gebruik energiezuinige apparaten, zitten vaak in een energieprestatieadvies. Iedere stap helpt u om energie en kosten te besparen. Zo houdt u meer budget over om uw onderneming verder op de kaart te zetten.

Hoe werkt de subsidie Subsidieregeling Verduurzaming mkb (SVM)?

Het aanvragen van deze subsidie mkb kan vanaf 1 oktober 2021. Totaal is er 28,2 miljoen euro beschikbaar. Binnen de subsidie valt het energieprestatieadvies (EPA) en de begeleiding bij uitvoering van de maatregelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Verduurzaming mkb (SVM)?

Bent u een mkb’er met maximaal 250 werknemers? Is de jaaromzet niet hoger dan 50 miljoen euro? Huurt of heeft u één of meerdere bedrijfspanden? Én verbruikt het gebouw jaarlijks niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Verduurzaming mkb (SVM).

Wie geeft het energieprestatieadvies (EPA)?

Het energieprestatieadvies (EPA) wordt opgesteld door een externe en onafhankelijke energieadviseur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u op deze pagina een adviseur te vinden. Binnen deze subsidie valt ook begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen. Een begeleider helpt u bijvoorbeeld met een financieringsplan om de maatregelen te realiseren.

Wat zijn de voorwaarden voor Subsidie mkb (SVM)?

Zoals eerder vermeld, zijn er een aantal punten waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Verduurzaming mkb.

  1. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de gemaakte kosten met een maximum bedrag van 2.500 euro per bedrijfspand.
  2. De subsidie is uitsluitend aan te vragen wanneer u één of meerdere van de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk uitvoert binnen twee jaar na het advies.
  3. De subsidie is niet van toepassing op de maatregelen zelf, hier zijn vaak andere subsidies voor beschikbaar.

De Saman Groep helpt u graag verduurzamen

Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verduurzamen? De Saman Groep helpt u graag verder. Onze adviseurs kennen alle mogelijke stappen van verduurzaming en de bijbehorende subsidies. Bovendien komen zij vrijblijvend bij u op locatie langs om u te voorzien van het beste advies in uw situatie!