Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten  zijn toepasselijke de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank van Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn te downloaden op onze website. Reclames op facturen of uitgevoerd werk schriftelijk binnen 8 dagen.

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten  zijn toepasselijke de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank van Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn te downloaden op onze website. Reclames op facturen of uitgevoerd werk schriftelijk binnen 8 dagen.

Bekijk ook onze andere algemene voorwaarden: