Energie

Stel dat je de hele dag op een hometrainer met een dynamo zit en je stopt de energie van die dynamo in een batterij en je doet dat een (werk)week. Acht uur per dag. En met die energie wil je op vakantie, hoever kom je dan? Met een gewone elektrische auto haal je vanuit Zierikzee dan net Breda. Om terug te keren, zal je weer een week moeten fietsen. Mensen die zonnepanelen op hun dak hebben, hebben iets meer gevoel voor de elektriciteit die ze in huis gebruiken. Zij weten na een paar maanden wel hoelang die panelen in de zon moeten liggen om de wekelijkse behoefte aan elektriciteit te dekken. Maar weinig mensen realiseren zich dat een gemiddelde woning dan nog 60 panelen erbij zou moeten hebben voor de verwarming en het warme tapwater. Gelukkig kunnen we dat aantal met een warmtepomp verkleinen tot 15, omdat de overige energie uit de omgeving kan worden gehaald. Om gemiddeld 20.000 km elektrisch te rijden dient u nog 16 tot 20 zonnepanelen bij te plaatsen.

Verslaafd

Omdat we verslaafd zijn aan fossiele energie is de klus (de transitie om over te schakelen naar duurzame energie) die we moeten klaren groot. Want zoals het voorbeeld boven beschrijft is het meer dan een paar zonnepanelen op het dak plaatsen. Want u gaat straks elektrisch rijden. En u moet ook nog van het gas af. Dus daar waar we in Nederland nu bij lange na nog geen tien procent duurzaam opwekken, wordt de vraag (voor alleen de huishoudens) ook nog eens minimaal drie keer zo groot. Zeg ik daarmee dat de energietransitie te groot is, en dat het ons niet gaat lukken? Nee, helemaal niet. De komende decennia worden geweldig interessant, met een hoop kansen voor bedrijven als de Saman Groep. Wie over 25 jaar terugkijkt zal de huidige wijze waarop wij fossiele energie gebruiken hopeloos ouderwets vinden. Zoiets als telefoneren met een draaischijf!

Lef en moed

Echter, het onder ogen zien van de omvang van de opgave vergt lef en moed. Lef en moed van u, als lezer van deze column, om misschien volgend jaar wel de hoeveelheid energie mee te nemen in de afweging die u ten aanzien van de vakantie maakt. Lef en moed van de politiek die niet moet verzanden in eindeloos ge-onderhandel aan klimaattafels om een klimaatakkoord de bereiken. En lef en moed van het bedrijfsleven. Saman Groep is een bedrijf met lef en moed. Al in 2004 is de weg ingeslagen naar duurzame projecten. Daar was toen zeker lef en moed voor nodig, want in die tijd was de financiële haalbaarheid van duurzame projecten ver te zoeken. Maar nu nog steeds is die lef en moed nodig, om de noodzakelijke snelheid erin te houden. Ik wens u van harte die lef en moed toe!

Frits Verhoef Auteur van “Lef en moed” (€ 19,95. www.lefenmoed.nl) en duurzaam ondernemer.

Saman Groep | Lef en moed | Boek | Frits Verhoef