ISDE-subsidie voor duurzaam verwarmen

De overheid wil door middel van de ISDE-subsidie stimuleren dat woningen in Nederland door middel van duurzame energie worden verwarmd. Denk hierbij aan een warmtepomp of zonneboiler. Zowel particuliere als zakelijke gebruikers kunnen van de ISDE-subsidie gebruikmaken. In de periode 2016 tot en met 2018 is er 215 miljoen euro ISDE-subsidie verstrekt, blijkt uit de evaluatie. Daarmee is er een financiële bijdrage geleverd aan de aankoop van 114.000 duurzame installaties.

Wijzigingen bij nieuwbouw per 1 januari 2020

Op basis van de evaluatie door SEO en andere ontwikkelingen, heeft minister Wiebes besloten de ISDE te wijzigen per 1 januari 2020. Met betrekking tot het niet langer subsidiëren van warmtepompen en zonneboilers bij nieuwbouw zegt minister Wiebes in de kamerbrief het volgende:

“Met de wijziging van de Gaswet die op 1 juli 2018 van kracht is geworden, zijn netbeheerders in principe niet langer verplicht om een te bouwen bouwwerk te voorzien van een gasaansluiting. Vanaf 1 juli 2018 is het voor te bouwen bouwwerken dus standaard dat zij niet langer door middel van aardgas worden verwarmd. Er zal dan moeten worden gekozen voor een duurzame warmte-optie. Ik zie daarom in lijn met het advies van SEO geen reden meer om de toepassing van de via de ISDE gestimuleerde technieken in nieuwbouw die al aardgasvrij moet worden opgeleverd te blijven stimuleren. Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer openstaan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.”