Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer het volgende:

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026.’

De wens tot verlenging van de ISDE subsidie komt voort uit de evaluatie van de subsidie. ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.’, besluit Wiebes.

€ 500 – € 2500 ISDE subsidie

De ISDE subsidie levert al snel tussen de € 500 en € 2.500 voordeel op. Dat maakt de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler direct een stuk laagdrempeliger. Bent u bnieuwd hoeveel subsidie u kunt ontvangen per installatie? In onze webshop kunt u bij ieder product direct zien hoeveel subsidie u hiervoor kunt aanvragen. De Saman Groep ontzorgt u volledig hierbij. Vraag hieronder direct een vrijblijvende offerte aan.

Vrijblijvende offerte aanvragen