Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer het volgende:

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026.’

De wens tot verlenging van de ISDE subsidie komt voort uit de evaluatie van de subsidie. ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.’, besluit Wiebes.

Subsidie op je warmtepomp

Zowel zakelijk als particulier ontvang je subsidie bij het plaatsen van een warmtepomp. Of je nu volledig van het gas af gaat met een all-electric warmtepomp of kiest voor een hybride warmtepomp en circa 70% gas bespaart, op beide types kan je subsidie aanvragen. Deze subsidie is alleen nog te verkrijgen in een bestaande woning en niet langer in een nieuwbouwwoning. Het minimale subsidiebedrag is € 500, maar loopt voor de duurdere modellen warmtepompen op tot € 5.000 à € 7.000. In onze webshop staat de hoogte van de subsidie per product vermeld.

Subsidie op jouw zonneboiler

Ook wanneer je kiest voor een zonneboiler ontvang je zakelijk en particulier een subsidie. Dankzij een zonneboiler wordt jouw warm tapwater verwarmd door de collectoren op jouw dak. Deze subsidie is alleen nog te verkrijgen in een bestaande woning en niet langer in een nieuwbouwwoning. Het minimale subsidiebedrag is € 500, maar loopt tot enkele duizenden euro’s. In onze webshop staat de hoogte van de subsidie per product vermeld.

Dankzij de ISDE subsidie is de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler direct een stuk laagdrempeliger. De Saman Groep ontzorgt je volledig hierbij. Zo nemen wij de subsidieaanvraag volledig uithanden voor jou. Vraag hieronder direct een vrijblijvende offerte aan.

Vrijblijvende offerte aanvragen

  • Hidden
  • Hidden