Wat houdt de BIK-regeling in?

Bij grote investeringen in één jaar is de korting bij investeringen tot vijf miljoen euro 3%, daarboven 2,44%. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De BIK kan bovendien vaak aanvullend worden gebruikt op andere stimuleringsregelingen. Voor kleinere investeringen kunnen bijvoorbeeld de KIA en BIK samengaan. En bij duurzame investeringen, zoals zonnepanelen, kunt u de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

Een rekenvoorbeeld van staatssecretaris Vijlbrief geeft aan dat bij een investering van 10 miljoen euro in zonnepanelen, het effectieve voordeel door de combinatie van de EIA-regeling en de BIK 13,97% bedraagt. Dat komt neer op zo’n 1,4 miljoen euro. En voor een elektrische bestelwagen met een aanschafwaarde van 75.000 euro, bedraagt het voordeel 17,5%, oftewel € 13.142, door de KIA-, MIA- en BIK-regeling te combineren.

Vier miljard euro beschikbaar

Voor de tijdelijke regeling komt in totaal vier miljard euro beschikbaar. Met de BIK-regeling kunnen bedrijven gedeeltelijk hun investering in mindering brengen op hun afdracht voor de loonheffing. Daardoor kan de BIK niet toegepast worden wanneer uw bedrijf geen loonheffing afdraagt. Het voordeel hiervan is dat dezelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende medewerkers) gelijk is en niet enkel voordelig is voor bedrijven die winst maken. Het kabinet verwacht dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb.

De BIK-regeling wordt uitgevoerd door de RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor de regeling, is het vanwege uitvoeringstechnische redenen pas mogelijk om vanaf 1 september 2021 een aanvraag te doen. Daarna wordt het één keer per kwartaal mogelijk om een aanvraag in te dienen. Belangrijk om daarbij te weten is dat u gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen de aanvraag kunt indienen. Op grond van de BIK-verklaring kunt u de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven.

De planning is om de nieuwe BIK-regelgeving op 1 januari 2021 afgerond te hebben. Eind 2021 wordt vervolgens geëvalueerd of het nodig is de kortingspercentages naar beneden of naar boven aan te passen voor 2022. Dit wordt uiterlijk 15 december 2021 bekendgemaakt.

Let op! Of u gebruik kunt maken van deze regeling(en) hangt af van de beschikbaarheid van het elektriciteitsnet in uw regio. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen