Energiebelasting op elektriciteit in 2021

De regering wil de overstap van aardgas naar meer duurzame, elektrische warmteopties aantrekkelijker maken door aardgas zwaarder te belasten en stroom minder zwaar te belasten. Daarom presenteerde het kabinet op Prinsjesdag 2020 het plan om de energiebelasting op stroom in de eerste schijf te verlagen. Met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. In 2021 wordt de energiebelasting in werkelijkheid verlaagd met 0,34 eurocent per kilowattuur in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur. Dat is dus 30 procent minder dan vorig jaar werd aangekondigd.

Salderingsregeling in 2021

Zoals bekend blijft de salderingsregeling in haar huidige vorm tot 2023 gehandhaafd. Vanaf dan wordt de salderingsregeling stapsgewijs tot 2031 afgebouwd naar 0. Dit heeft invloed op de terugverdientijd van zonnepanelen. Maar, hoeveel? Naast het afbouwen van de salderingsregeling is dat afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals het aandeel direct eigen stroomverbruik, het elektriciteitstarief inclusief belastingen voor gesaldeerde stroom en de terugleververgoeding voor elektriciteit die u niet kunt salderen.

TNO heeft eerder in 2021 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rekenmodel ontwikkeld waarmee het effect van het afbouwen van de salderingsregeling in kaart is gebracht. Het model laat zien dat door de aangekondigde verlaging van de energiebelasting op elektriciteit, de terugverdientijd voor de gemiddelde koper van zonnepanelen in 2021, één maand langer duurt: van gemiddeld 6 jaar en 10 maanden in 2020 naar gemiddeld 6 jaar en 11 maanden in 2021. Daarmee blijft de aanschaf van zonnepanelen nog steeds interessant.

Kies ook voor zonnepanelen

Benieuwd hoeveel voordeel zonnepanelen u oplevert de komende jaren? Vraag hieronder een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vrijblijvende offerte aanvragen