Rectificatie communicatie warmtepompen

Recentelijk heeft u van ons een bericht ontvangen waarin vermeld stond dat uw wijk door de gemeente Barendrecht is aangewezen als warmtepompgebied. Dit bericht was onjuist. Daarom ontvangt u deze rectificatiebrief.

De Saman Groep installeert warmtepompen in de gemeente Barendrecht. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de gemeentelijke energietransitie. Hierbij baseren we ons op de Warmte Transitievisie van de gemeente, waarin per buurt wordt aangegeven welke duurzame warmteoplossingen naar verwachting het meest geschikt zijn. Echter, door een fout bij de wijkselectie hebben wij uw wijk ten onrechte aangeschreven als warmtepompgebied. We willen u laten weten dat de online marketingcampagne inmiddels is stopgezet en dat u onze eerdere brief als niet verzonden kunt beschouwen.

Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak dat deze fout heeft veroorzaakt.