Klantervaring

Familie Lanser

Familie Lanser

De installaties zijn zonder problemen binnen de afgesproken prijs en planning gerealiseerd

Familie Lanser uit Bruinisse vindt het belangrijk om hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van het milieu. Daarnaast hadden ze de wens om hun energieverbruik en energiekosten terug te dringen. Daarom kozen ze voor zonnepanelen en een stille Daikin Intergas Monobloc hybride warmtepomp.

Energiebesparende maatregelen

“We waren al enige tijd bezig met het verminderen van ons stroomverbruik. Allereerst vervingen we alle gewone lampen door LED-lampen. Dat leverde al enige besparing op. Daarnaast lazen we regelmatig artikelen over zonnepanelen. Het aanschaffen van zonnepanelen zou enige investering vragen, maar het geld op de bank laten staan leverde ook steeds minder op. Van kennissen hoorden we goede verhalen over zonnepanelen en over de installatie door de Saman Groep. Zodoende belden we de Saman Groep om ons goed te laten informeren over de mogelijkheden.”, geeft familie Lanser aan.

Zonnepanelen en BTW teruggaaf

Omdat hun dak gunstig staat ten opzichte van de zon, leveren de zonnepanelen veel duurzame stroom op. “De voorgestelde installatie van 24 panelen zou ongeveer 5.000 kWh moeten opleveren. Het eerste jaar leverden de zonnepanelen ruim 5.000 kWh op en is onze energierekening duidelijk omlaag gegaan. Bovendien nam de Saman Groep de volledige administratie rondom de BTW teruggaaf uit handen. Dat was wel zo prettig.”, aldus familie Lanser.

Cv-ketel vervangen

In de winter van 2018-2019 kreeg familie Lanser problemen met de cv-ketel. “Hoewel de warmtewisselaar nog enige tijd kon meegaan, werd de kans op lekkage groter. Op dat moment gingen we ons verdiepen in de mogelijkheden: een nieuwe cv-ketel of overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Hoewel deze laatste best wat stroom gebruikt, hadden we een overschot aan elektriciteit en was het de vraag hoelang we daarmee nog konden salderen. Een warmtepomp kon dus best interessant zijn.”

Oriënteren op een hybride warmtepomp

“We lazen dat er door de Saman Groep, ZMF en Zeeuwind informatiebijeenkomsten werden gehouden over warmtepompen. Na informatie verzameld te hebben op het internet en tijdens de informatiebijeenkomst, besloten we een adviesgesprek aan te vragen bij de Saman Groep. We kregen advies, maar hoorden ook dat er binnenkort een stillere warmtepomp beschikbaar zou komen: de Daikin Intergas Monobloc hybride warmtepomp. Hier hebben we op gewacht. De hybride Daikin Intergas Monobloc warmtepomp is in de zomer geplaatst, zodat we – als het koud zou worden – de nieuwe installatie zouden hebben, zonder het risico te lopen dat de cv-ketel juist dan kapot zou gaan.”, geeft familie Lanser aan.

Goed contact en tevreden over de installaties

“Het contact met de Saman Groep is goed verlopen en we konden altijd met onze vragen terecht. Ook de installaties zijn zonder problemen binnen de afgesproken prijs en planning gerealiseerd. De zonnepanelen leveren ons ruim meer op dan we verbruiken, dus daarover zijn we zeer tevreden. De warmtepomp gaat nu de eerste winter in, dus we zijn erg benieuwd naar het rendement. Maar, wanneer het buiten koud is, hebben wij wel een goed warm huis. Ten opzichte van onze oude cv-installatie moeten we met de Daikin Intergas Monobloc Hybride wel anders ‘stoken’. Daardoor zitten er bijvoorbeeld geen grote verschillen meer in de temperatuur overdag en ’s nachts.”, sluit familie Lanser af.