Zonnepark

Duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken

Energie besparen?

Ontdek hoeveel u kunt besparen met het Saman Bespaaradvies

Bent u een zakelijke bezoeker? Klik hier

Zonnepark

Zonnepark Zierikzee van start

Nadat in 2017 aan de Saman Groep de vergunningen door de gemeente Schouwen-Duiveland zijn verleend en de benodigde subsidie werd toegekend is de start van één van Zeelands grootste zonneparken nu daadwerkelijk gestart. Met het aanvang van de grondwerkzaamheden voor het realiseren van een dijklichaam om het park aan het zicht te onttrekken zijn de eerste stappen gezet. De verwachting is dat in november van dit jaar de eerste stroom geleverd gaat worden.

Het 41.000 zonnepanelen tellende park wordt aangelegd op een locatie achter en naast het bestaande industrieterrein en komt ook op steenworp afstand van het hoofdkantoor van de initiatiefnemer, de Saman Groep. Het totale oppervlakte van het park zal 12,8 hectare bedragen  en levert energie op voor 4.200 huishoudens, wat gelijk staat aan ongeveer 13.750.000 kWh per jaar.

In onze omringende landen kijkt men er al niet meer van op en ook in Nederland maken zonneparken steeds meer deel uit van de mogelijkheden om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Deze ontwikkeling draagt sterk bij aan de klimaatdoelstelling ‘in 2040 energieneutraal zijn’ die de gemeente Schouwen Duiveland als ambitie heeft uitgesproken. Binnen deze doelstelling wil Saman Groep als bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen.

In 2016 richtte de Saman Groep haar eigen energiebedrijf op met Saman EnergiQ en ook hierin speelt het zonnepark weer een rol van betekenis. Saman wil 100% groene stroom van Zeeuwse bodem bereikbaar maken voor een breed publiek en hiermee wordt de volgende stap gezet.

Belangrijk bij de realisatie van zonneparken is de acceptatie van de omgeving. De landschappelijke inpassing is dan ook een belangrijk onderdeel in het project. Er wordt begonnen met het aanleggen van het dijklichaam van 17.000 m3 en tevens worden de overige zichtzijden voorzien van beplanting die past in de omgeving. Het inpassen van het park in de omgeving heeft in nauw overleg met de omwonenden plaats gevonden en hierin kan teruggekeken worden naar een hele prettige en constructieve gang van zaken. Het is voor Saman Groep zeer belangrijk om dergelijke initiatieven in samenspraak met de omgeving op te zetten.

De Saman Groep is we ontzettend trots op het project, maar ook bijzonder verheugd over de goede samenwerking tussen de gemeente, provincie, omwonenden en de grondeigenaar. We maken op deze manier met z’n allen écht stappen in de energietransitie!”

Zonneparken

Bekijk hier onze video’s!

Update #1, de bouw is begonnen:

Update #2: 10.000 palen gaan in de grond voor de constructie van de frames waar > 40.000 zonnepanelen op gelegd gaan worden.

Update #3: Samen met Libra Energy, de leverancier van de zonnepanelen voor het zonnepark, maakten we deze video. De bouw neemt nu serieuze vormen aan! In deze video kom je meer te weten over de achtergrond van het project. Hoe gaan we te werk en met wie?