Wat is de energietransitie?

Kort gezegd is de energietransitie de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen) naar duurzame energie (zon, aardwarmte en wind). Dat is belangrijk, omdat fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu veroorzaken. Denk hierbij aan de stijging van de zeespiegel en verminderde voedselopbrengsten door droogte, overstromingen en andere natuurrampen. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2. Particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen, aannemers, overheden en andere betrokkenen, moeten allemaal stappen zetten in de energietransitie. Door over te stappen op duurzame energie kunnen we met elkaar de CO2 uitstoot flink terugdringen.

Energieakkoord voor duurzame groei

De energietransitie is concreet geworden toen in 2015 door 174 landen het Klimaatakkoord werd getekend in Parijs. De afspraak die is gemaakt is dat we de opwarming van de aarde maximaliseren tot 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Daarnaast werd het streven vastgelegd van maximaal 1,5 °C opwarming. In Nederland is er sprake van het zogenaamde “Energieakkoord voor duurzame groei”. In dit energieakkoord zijn onder andere onderstaande afspraken vastgelegd:

  • 14% duurzame energie in 2020
  • 16% duurzame energie in 2023
  • 90% minder CO2 uitstoot in 2050
  • Jaarlijks 1,5% energiebesparing

Saman Groep geeft (duurzame) energie

Al sinds 2004 geeft de Saman Groep uit Zierikzee energie aan zowel particulieren als bedrijven met producten waarmee de samenleving over kan gaan op duurzame energie. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers, elektrische laadstations en andere duurzame oplossingen. Hierdoor vermindert de uitstoot van fossiele brandstoffen en wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt. Zo zorgen we voor een comfortabele en duurzame woon- leef- en werkomgeving, ook voor de volgende generatie.

Eigen verantwoording in de Energietransitie

Uiteraard nemen wij zelf ook onze verantwoordelijkheid in de energietransitie met onze bedrijfsvoering. Zo werken wij vanuit een 100% energieneutraal bedrijfspand in Zierikzee en worden alle afvalstromen zorgvuldig gescheiden in een eigen milieustraat. Daarnaast proberen we onze mobiliteit steeds duurzamer in te richten door te kijken naar het efficiënter inzetten van onze logistiek en waar mogelijk over te stappen op elektrische alternatieven.

Meer informatie

Ook bijdragen aan de energietransitie met duurzame oplossingen voor jouw woning of bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.