Bij het huren van zonnepanelen kunt u de BTW niet terugvorderen, omdat Saman Groep de juridisch eigenaar blijft van het zonnepanelensysteem tot het moment dat u de zonnepanelen overneemt of tot de einddatum van het huurcontract. BTW terugvorderen bij de overname van het systeem is wel mogelijk. Echter, voor de jaren waarin het systeem reeds gehuurd is geweest, wordt voor elk jaar het forfait afgetrokken. (€ 20,- per 1.000 Wp geïnstalleerd vermogen per jaar).