Het is mogelijk om de cv-ketel tijdens de huurperiode over te nemen tegen een marktconforme prijs. Je kan deze prijs op elk moment bij ons opvragen.