postcodestroom

Samen delen we de zon

Bent u een zakelijke bezoeker? Klik hier

Info initiatiefnemers

De rol van de lokale initiatiefnemers is een zeer belangrijk element in het geheel, wij kunnen als faciliterende partij een belangrijk deel van de benodigde organisatie en administratie op ons nemen, echter de lokale verbindende factor zijn uiteindelijk de initiatiefnemers.

Als Saman Groep en Saman EnergiQ verzorgen wij het project op de achtergrond en kunnen in meer of mindere mate naar de voorgrond treden indien gewenst.

Wat zijn de volgende stappen?

Door onze volledige ontzorging is het aantal te nemen stappen door de initiatiefnemers tot een minimum beperkt. Een belangrijke stap is om een beschikbare projectlocatie te zoeken en de geschiktheid van deze locatie te beoordelen. Het aandragen van de beschikbare projectlocatie vindt in samenwerking plaats en het beoordelen van de geschiktheid incl. constructieberekeningen vindt volledig door ons plaats.

Wanneer bovenstaande een positief beeld geeft kan er vervolg aan het project worden gegeven. Dit is een belangrijk moment wat zeer geschikt is voor een goede perspresentatie waardoor de omgeving enthousiast gemaakt wordt voor het project.

De vervolgstap is de ledenwerving waarbij een actieve samenwerking benodigd is. Wij hebben alle marketingmaterialen ter beschikking, echter de lokale initiatiefnemers vervullen in deze fase een belangrijke rol. Wij staan voor heldere en duidelijke informatie om te zorgen dat er een positieve uitstraling vanuit het projectteam komt.

Na het werven van de leden vindt de daadwerkelijke realisatie plaats waarna de officiële opening van het project plaats kan vinden. De volledige administratieve en coöperatieve verplichtingen zullen door ons worden verzorgd inclusief het verzorgen van feedback richting de initiatiefnemers.

Ja, ik wil een initiatief starten!