Optimaal gebruik van ruimte

Optimaal gebruik maken van dakruimte

Energie besparen?

Ontdek hoeveel u kunt besparen met het Saman Bespaaradvies

Bent u een zakelijke bezoeker? Klik hier

Platte daken frames

Om op platte daken optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte bieden wij maatwerkframes aan welke volledig op maat en per opdracht worden gefabriceerd om optimale benutting van het dakoppervlak te bereiken. In onderstaande te downloaden brochure vindt u meer informatie, prijslijsten en bestelformulieren.

Doordat er geen sprake is van verschillende rijen met de benodigde tussen afstand in verband met schaduwvorming is een veel efficiëntere indeling van het dak mogelijk.
Aandachtspunt is dat er altijd rekening gehouden dient te worden met de thans geldende wetgeving betreffende afstand tot de dakrand en overige wetgeving van lokale- en rijksoverheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Tiessens (Bedrijfsleider Constructie) op 0111 – 412 647 of e-mailen naar constructie@samangroep.nl