Alle informatie, voorwaarden en prijzen op www.samangroep.nl zijn vrijblijvend. Aan de verstrekte informatie, voorwaarden en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend en is het ten alle tijde mogelijk om vanuit de Saman Groep een bestelling te annuleren of een aanpassing in de voorwaarden als voorstel neer te leggen. De opdrachtgever heeft in dat geval de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten  zijn toepasselijke de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank van Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn te downloaden op onze website. Reclames op facturen of uitgevoerd werk schriftelijk binnen 8 dagen.

Metaalunievoorwaarden 2019